Torsdag d. 11. januar 2018
09:00 - 12:05
Ny Kirke

Torsdag d. 8. februar 2018
09:00 - 12:00
Sct. Peders Kirke

Torsdag d. 8. marts 2018
13:00 - 16:00
Østermarie Sognegård

Torsdag d. 5. april 2018
09:00 - 12:00
Sct. Povl Kirke

Torsdag d. 3. maj 2018
09:00 - 12:00
Østerlars Kirke
FAKK - Bornholm | Frødingsvej 3, 3700 Rønne - Danmark | Tlf.: 40 42 59 14