Indlæg fra øens gravere

Fra Allinge Kirke v/Anette Benzon
Fra FAKK´s hjemmeside vedr. videreuddannelse:

Du efteruddanner dig ...
– og dermed får du evt. også mere i løn

Jeg bringer her nogle af de uddannelsesmuligheder AMU centrene tilbyder.

Der er kun medtaget de uddannelser der relaterer til kirkegårdsområdet og som er kompetencegivende, men der er mange andre uddannelsesmuligheder.

Jeg skal her redegøre for, hvad man skal gennemgå af kurser (såfremt man ikke er gartneruddannet) for at opnå ret til faglært løn.

Obligatorisk Kursus nr.
• ”Basiskursus for anlægsgartneri” -   4 uger 47 690
• og ”Planteliv, økologi og miljølære” - 3 uger 45 728

Valgfri
• ”Plantevækst og etablering af grønne anlæg” - 3 uger 42 316
• eller ”Kirkegårdens anlæg, anlæg og pleje” -     3 uger 47 844
• eller ”Grundlæggende anlægsteknik” -              3 uger 47 803

Uddannelsens varighed er 10 uger. Såfremt man har en landbrugsteknisk uddannelse eller tilsvarende, kan man undlade ”Planteliv, økologi og miljølære” og derved vil kursus længde være 7 uger.

Man skal desuden have været beskæftiget med gartnerisk arbejde i Folkekirken eller anden offentlig
institution i 3 fulde år samt udvist faglig interesse herfor, før en omklassificering kan finde sted.

 
 
 
 
Anette har også sendt følgene:
 
Vedr. forskønnelsesprojekt mv.:

Jeg har desuden vedhæftet billeder fra de travle dage op til jul, hvor ElseMarie fra Fuglesangen Haveparadis hjalp mig med at fordele og plante 1500 bunddækkeplanter + vel mindst lige som mange forårsløg her på kirkegården, som et led i omlægningen af et stort område på kirkegården.

Jeg er godt i gang med at overtale gravstedsejerne i området til at få fjernet hækkene rundt om/ samt skærver mv. på selve gravstederne. Herefter skal tilføres Bofajord og barkflies indtil vi får tilført en ny bevilling til flere bunddækkeplanter, der skal brede sig ind over gravstederne, så der kun bliver ca. 1 m2 tilbage rundt om gravstenene til gravstedsejernes egne blomster, lys mv. - - Projektet bliver foreløbigt meget positivt modtaget af gravstedsejerne. Alle, som jeg har talt med indtil nu er med på spøgen. Meningen er at hele området skal få et mere parkagtigt skovkirkegårdspræg og vedligeholdelsesarbejdet nedsættes på sigt.
 
FAKK - Bornholm | Frødingsvej 3, 3700 Rønne - Danmark | Tlf.: 40 42 59 14